1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.

2. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu: Arneste Aleksandra Nowak-Laga, Sportowa 67, 84-123 Połchowo wraz z paragonem i dołączonym formularzem reklamacyjnym lub zwrotu, które są do pobrania na stronie www.arneste.pl.

3. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest paragon lub faktura.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie www.arneste.pl oraz paragon lub faktura. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.

5. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

6. Koszt transportu przedmiotu zwrotu do Sprzedawcy pokrywa Klient.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Formularz zwrotów